Ankstyvoji paauglystė


Programa šeimoms, auginančioms vaikus nuo 10 iki 13 metų

Bręsdami vaikai patiria nemažai psichosomatinių ir fizinių pokyčių, stipriai įtakojančių jų emocijas bei elgesį. „Ankstyvosios paauglystės“ programoje analizuojamos šių pokyčių priežastys ir poveikis vaiko asmenybei, pateikiamos gairės, kaip išlaikyti bei puoselėti tvirtus ir ramius santykius tarp tėvų ir vaikų, tuo pačiu neapribojant jų natūralaus pasaulio pažinimo troškimo.

Programos metu nagrinėjamos temos:

  1. Ankstyvoji paauglystė
  2. Lytinis tapatumas
  3. Autoritetas ir šeimos gyvenimas
  4. Patarimai kaip mokytis
  5. Pirmosios pramogos ne namie
  6. Aplinka ir vertybės
  7. Sutuoktinių  bendras gyvenimas
  8. Dvasinis jausmas

PROGRAMOS TRUKMĖ

Šeimų užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, darbo dienų vakarais ir vyksta ne ilgiau nei 1 val. 20 min. Iš viso suplanuota 15 šeimų susitikimų, kurie tęsiasi 15 savaičių. Esant švenčių laikotarpiui, daroma pertrauka ir susitikimai nukeliami į sekančią savaitę.

Užsiėmimai organizuojami dviem etapais. Pirmosios grupės studijas pradeda spalio mėnesį, vėliau susibūrusios grupės – vasario mėnesį. Vasaros metu užsiėmimai nevyksta. Kursą privalo lankyti abu tėvai.

REGISTRACIJA į Ankstyvoji paauglystė programą