Pirmieji sprendimai


Programa šeimoms, auginančioms vaikus nuo 8 iki 10 metų

Šio amžiaus vaikai, artėjantys prie vaikystės pabaigos, jau geba mąstyti ir samprotauti. Jie paprastai džiugina savo tėvus pastebima intelekto raida. Taip pat šiame amžiaus tarpsnyje vaikai puikiai jaučiasi juos supančioje aplinkoje ir nori aktyviai įsitraukti į vykstančius procesus. To pasekoje, jie įgyja gebėjimų kasdieninės situacijose priimti daugelį asmeninių sprendimų. Tam, kad galėtų tinkamai pasirinkti, vaikams reikalingas ramstis – suformuoti stiprūs vertybiniai pamatai.
Šioje programoje tėvai analizuoja vertybėmis grindžiamo gyvenimo svarbą, gilinasi kaip jas vaikams perduoti bei padėti įsisavinti.

Programos metu nagrinėjamos temos: 

  1. Pirmieji sprendimai
  2. Charakteriai
  3. Šeimos gyvenimas namie
  4. Valios ugdymas
  5. Laisvalaikis
  6. Tarpusavio supratimas
  7. Lytiškumo ugdymas
  8. Dvasinis jausmas

PROGRAMOS TRUKMĖ

Šeimų užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, darbo dienų vakarais ir vyksta ne ilgiau nei 1 val. 20 min. Iš viso suplanuota 15 šeimų susitikimų, kurie tęsiasi 15 savaičių. Esant švenčių laikotarpiui, daroma pertrauka ir susitikimai nukeliami į sekančią savaitę.

Užsiėmimai organizuojami dviem etapais. Pirmosios grupės studijas pradeda spalio mėnesį, vėliau susibūrusios grupės – vasario mėnesį. Vasaros metu užsiėmimai nevyksta. Kursą privalo lankyti abu tėvai.

REGISTRACIJA į Pirmieji sprendimai programą