Kursų metodika

METODIKA
Tarptautinė šeimų vystymosi federacija IFFD, Jungtinių tautų patarėja šeimos klausimais, Šeimų universitete pritaikė pasauliniu mastu pasitvirtinusį ir unikalų ugdymo metodą.
Šis metodas, 40 metų naudojamas šeimų iš 60 pasaulio šalių, pagrįstas atvejo analize (angl. case study). Tėvai analizuoja kasdienes šeimos situacijas asmeniškai, šeimoje, vėliau diskutuoja apie tai grupėse su kitomis šeimomis, dalijasi savo patirtimis, nuomonėmis ir taip tobulėja. Tokiu būdu tėvai mokosi išklausyti bei suprasti vienas kitą, tampa vieningesni, abu lygiaverčiai įsitraukia į vaikų auklėjimą ir tą patirtį perduoda savo vaikams.

DALYVIAI

Saviugdos programos dalyviais gali tapti bet kuri vaikus auginanti ar jų besilaukianti Lietuvos pora, nes IFFD metodas yra paremtas abiejų tėvų ar globėjų dialogu. Poros, norinčios dalyvauti Šeimų universiteto programoje, turi registruotis užpildydamos registracijos anketą.

Siekdami produktyvių tėvų/porų diskusijų, užsiėmimus organizuojame be vaikučių. Dalyviai, po pažintinio-įvadinio susitikimo, įsipareigoja atsakingai ruoštis susitikimams bei poromis lankyti visus organizuojamus užsiėmimus.

MODERATORIAI

Moderatorius – Šeimų universiteto apmokymus baigęs ir nuolat besiugdantis šeimos žmogus, kuris porų susitikimo metu veda diskusijas iš anksto suplanuotomis ir šeimai aktualiomis temomis.

Moderatorius yra Šeimų universiteto lyderis, kuris:

  • padeda poroms kryptingai dalintis tėvystės patirtimi pagal IFFD metodą;
  • apibendrina šeimų diskusijas;
  • supažindina su Šeimų universiteto parengta teorine medžiaga;
  • skleidžia Šeimų universiteto idėjas ir skatina šeimas dalyvauti užsiėmimuose.

Savanoriška moderatoriaus veikla – tai ne tik tobulėjimas, siekiant savo bei kitų porų šeimyninės laimės, bet ir puiki galimybė įgyti naujų profesinių įgūdžių.