Pirmosios raidės 


Programa šeimoms, auginančioms vaikus nuo 4 iki 8 metų

Nuo 4 iki 8 metų skleidžiasi besivystanti vaiko asmenybė. Dėl to programa „Pirmosios raidės“ labiausiai koncentruojasi į tai, kaip padėti tėvams tinkamai parinkti vaiko lavinimo sritis ir nustatyti tikslus kiekvienam jo raidos etapui.
Šiame amžiaus tarpsnyje vaikas išmoksta samprotauti, daryti išvadas, pagrįsti savo mintis, dėl to tėvai turėtų skirti daugiau dėmesio jo protiniams sugebėjimams lavinti, atsakyti į jam kylančius klausimus ir paaiškinti reiškinius, taip patenkinant jo susidomėjimą prieš akis atsiveriančiu pasauliu.

Programos metu nagrinėjamos temos:
  1. Protavimo amžius
  2. Vaikų ugdymas atsižvelgiant į jų charakterį
  3. Profesinis ir šeimyninis gyvenimas
  4. Autoriteto samprata ir naudojimas
  5. Laikas pabūti dviese
  6. Šeimos aplinka
  7. Lytinis auklėjimas
  8. Tikėjimo pagrindai


PROGRAMOS TRUKMĖ

Šeimų užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, darbo dienų vakarais ir vyksta ne ilgiau nei 1 val. 20 min. Iš viso suplanuota 15 šeimų susitikimų, kurie tęsiasi 15 savaičių. Esant švenčių laikotarpiui, daroma pertrauka ir susitikimai nukeliami į sekančią savaitę.Užsiėmimai organizuojami dviem etapais. Pirmosios grupės studijas pradeda spalio mėnesį, vėliau susibūrusios grupės – vasario mėnesį. Vasaros metu užsiėmimai nevyksta. Kursą privalo lankyti abu tėvai.